Mrežni marketing

SEMINARJI IN IZOBRAŽEVANJA
IZVEDBA SEMINARJA

Skrivnost uspeha v mrežnem marketingu

Utišajte puntarje in razkolnike, preden razbijejo timsko moralo

Mrežno trženje mora biti najdostopnejša pot, ki povprečnemu človeku daje možnost ustvariti veliko premoženje, svobodo in finančno neodvisnost. Mrežno trženje je razmeroma nov inovativen način trženja izdelkov in predstavlja enega od načinov, kako lahko določen izdelek ali storitev pride od proizvajalca do končnega kupca. Danes postaja tudi internet vse pomembnejše poslovno orodje in je idealna podpora mrežnemu trženju. V tej kombinaciji visoke tehnologije in osebnega pristopa, ki ga nudi mrežno trženje, vidijo mnogi velikansko poslovno priložnost za družbo novega tisočletja.

Neposredna prodaja kot zakonit poslovni model temelji na distribucijskem kanalu za prodajo svojih izdelkov ali storitev po tako imenovanem priporočanju »od ust do ust«. V tipičnem mrežnotrženjskem modelu je pogodbeni zastopnik najemnik franšize in dobiva od matične firme provizijo od obsega prodaje storitev, ki ga doseže sam ali skupaj s svojo skupino.

Tema predavanja:

 1. Kako uspeti kot začetnik v sistemu mrežnega marketinga
 2. Kako preiti iz povprečnega v vrhunskega prodajalca
 3. Kako planirati čas in cilje za dosego vrhunskih rezultatov
 4. Spoznajte prednosti in slabosti dela v mrežnem marketingu

Cilj predavanja:

Spoznati 10 zakonov uspeha dela v mrežnem marketingu!
Kako kvalitetno zgradimo prodajno mrežo?
Kako se razvijamo v vrhunskega voditelja, trenerja in motivatorja svojih, sodelavcev.
Kako odpravimo blokade in omejitve v razvoju mrežnega marketinga
Priporočljiva literatura: Skrivnost uspeha v mrežnem marketingu, 2011 Avtorja Dragica in Marko Korenjak

IZVEDBA SEMINARJA

Vodenje sodelavcev in timsko delo

»Nekoč je vodenje pomenilo imeti mišice. Danes vodenje pomeni razumeti se z ljudmi.« Mahatma Gandhi

Time sestavljajo skupinski igralci, ne super zvezde

V življenju imate dve možnosti; ali vse storite sami, ali pa pustite, da to stori kdo drug. Ali boste kot vodja oziroma človek v veliki igri življenja postali uspešni, je na prvem mestu odvisno od sposobnosti za skupinsko delo in kasneje od talenta, ki ga vodja skupine uporablja za spodbujanje delavcev. Najprej si morate biti na jasnem glede vaših prednosti in pomanjkljivosti. Kot vodja morate vedeti tudi, da je na koncu vse odvisno od maksimiranja prednosti, močnih strani posameznih članov skupine. Poleg tega pa morate tudi premisliti, ali obstaja kdo, ki ni primeren za opravljanje dodeljene mu naloge.

Skupina mora imeti jasno zastavljene cilje, od vsakega delavca lahko zahtevamo vrhunsko opravljanje nalog in vsakega razporedimo na mesto, kjer lahko prispeva po svojih najboljših močeh. Na ta način boste na igrišču še velikokrat premagali tekmece.

Tema predavanja:

 1. Oblikovanje zmagovalne skupine
 2. Osnovni dejavniki motivacije
 3. Pet korakov do motivacije tima
 4. Delati zagon – spodbujanje odlične delavne uspešnosti zaposlenih

Cilj predavanja:

Spoznati tri osnovna pravila, ki jih morate spoznati, če želite postati uspešni.

Prvo pravilo pravi, da je vsaka velika težava na začetku le manjši problem, ki bi ga lahko pravočasno odpravili.

Drugo pravilo je, da se lahko vsaka dobra lastnost delavca spremeni v slabost, če je ne uporablja na primeren način oziroma če delavca niste postavili na ustrezno delavno mesto.

Tretje pravilo je, da lahko vsaka šibka točka postane prednost, če jo znate pravilno izkoristiti.

IZVEDBA SEMINARJA

Prodaja se seli na splet

Kako povečati prodajne rezultate s pomočjo socialnih omrežij?

Prodaja preko spleta je dobila  v času koronakrize nove razsežnosti.

Prodaja preko spletne trgovine in spleta postaja  eden izmed pomembnejših prodajnih kanalov, katerega bi moralo uporabljati vsako podjetje, ki se ukvarja s prodajo. Po svetovnih podatkih  se bo spletna prodaja v letih 2019-2023 povečevala za 8% na leto, tako da je sedaj pravi čas, da se odločite za  izdelavo spletne trgovine  in prodajo na spletu.

Prodajate lahko dejansko vse, od najrazličnejših osnovnih dobrin za široko potrošnjo do najvišjih  izdelkov, ki jih kupuje zelo malo ljudi. Tesno v povezavi z izbiro izdelkov je tudi vprašanje, kdo je vaš idealen kupec.

V središče svojega digitalnega nastopa moramo vedno postavili kupca, ki mu moramo omogočiti nadpovprečno digitalno uporabniško izkušnjo. Vedno več uporabnikov želi večinoma poslovanja urediti preko svojega mobilnega telefona, zato je zelo pomembno, da imate urejene novodobne komunikacijske kanale in čim hitrejši dostop informacij. Tukaj ne smemo pozabiti tudi na varnost in zaščito podatkov.

Statistike na ameriškem trgu kažejo, da več kot 40 % milenijcev v zadnjih 6 mesecih ni stopilo v fizične prostore bank ali zavarovalnic (vir: Business Insider). In isto statistiko in trende beležijo tudi druge razvite države. Torej prihodnost je na internetu, predvsem v storitvah povezanih z mobilno telefonijo. Potrebno bo razviti nove poslovne modele, ki bodo vključevali nove digitalne tehnologije in vlaganje v nove komunikacijske kanale za prepoznavnost podjetij, izobraževanje strank, negovanje in obveščanje uporabnikov.  Velik pomen ima prav tako  medgeneracijsko  sodelovanje . Glavno stvar je, da si za spletno prodajo vzamete čas in si rezervirate sredstva.

Tema predavanja:

 1. Kako koronakriza vpliva na nakupne navade ljudi?
 2. Kako  lahko prodaja preko spleta uspe tudi vam?
 3. Kako se prodaja preko spleta
 4. Zakaj je pomembno medgeneracijsko sodelovanje?

Cilj predavanja:

Cilj predavanja je kako naredite prve korake pri izdelavi svoje blagovne znamke, s katero boste gradili prepoznavnost na socialnih omrežjih. Zakaj in kako  lahko z medgeneracijskim sodelovanjem  sledite razvoju tehnologije in povečanjem baze zvestih kupcev. Spoznali boste način, kako lahko vaši zadovoljni kupci delajo za vas. Oglašujemo torej tistim, ki jih naša ponudba zanima, predvsem pa se za to uporabljajo oglaševalski servisi z velikim številom uporabnikov – izkoristimo Google in Facebook.

IZVEDBA SEMINARJA

Kako zgradite svoje najuspešnejše leto doslej?

Uspeh se rodi iz doslednosti

Uspešni poslovneži si postavljajo cilje in načrtujejo. Če hočejo narediti vse pomembne spremembe in še naprej povečevati svoj posel , tako , kot so si zamislili, vedo, da morajo vsako leto določiti prednostne naloge, in potem osredotočiti sile svojih ljudi tako, da bodo cilji doseženi.

Najmočnejša motivacija za načrt najboljšega leta doslej je, da najdete tisti način življenja, ki vam pokaže kaj je za vas resnično pomembno, Tako ste zvesti sami sebi. Naše omejeno zaupanje vase se postavi pred nas kot zid in nam onemogoči celo, da bi samo pomislili na velike spremembe ali visoke cilje. Radi imamo svoje omejitve! Saj jih moramo imeti, ker se jih očitno nočemo znebiti.

Znanje je v nas. Samo pomislimo na nasvete, ki jih dajemo drugim, in potem bodimo dovolj skromni, da preverimo, ali se sami ravnamo po njih.

Tema predavanja:

 1. Deset vprašanj, s katerimi boste iz naslednjih dvanajst mesecev ustvarili svoje najuspešnejše leto doslej.
 2. Kako se omejujem in kako lahko s tem preneham,
 3. Planiranje deset najpomembnejših ciljev,
 4. Kako se lahko prepričam, da bom dosegel svojih deset najpomembnejših ciljev

Cilj predavanja:

Ni dovolj, da imamo vrlino.!Tudi uporabljati jo moramo znati. Tako si boste poenostavili življenje tako, da si boste okrepili sposobnost osredotočenja. Vpregli bomo moč v eno glavno smer, da dosežete želeno spremembo, srečo in uspeh za svoje najuspešnejše leto doslej.

IZVEDBA SEMINARJA

Uspešno planiranje časa in ciljev

Ljudje si prevečkrat postavljamo cilje , ne da bi pripravili svoje osebno okolje, v katerem bi jih uspešno dosegli.

Planirati uspešno leto, je kot uspešno vrtnarjenje. Veliko skupnih točk imata vrtnarjenje in življenje. Vzemite si minuto in razmislite o tem. Pripraviti moramo zemljo, preden lahko posejemo seme, za katerega želimo, da bo zraslo naslednje leto.

Cilji vas vodijo k odgovornosti in prevzemanju pobud. Bolj ko so vaši cilji določeni in izmerljivi, bolj ste voljni prevzeti odgovornost, da jih dosežete. Cilji potegnejo na plano vaše talente in vas prisilijo da pokažete svoje najboljše plati-ne samo zato, da bi dosegli cilj, ampak odkrili in uporabili več svojega potenciala. Vaši darovi, pamet in zavest se usmerijo v določeno tarčo.

Če živimo v okvirju ciljev, ki jih podpirajo naše vrednote, pozitivno razmišljamo in čutimo o svojem življenju. Raje se osredotočite na to, kar si želite in ne na tisto, česar ne marate. Od pritožb se lahko premaknete k dejanjem in pridobite večji zagon, tako da pridobite večji zagon, da se približujete svojim sanjam.

Ljudje, katerih cilji so usklajeni z njihovimi vrednotami, dosežejo več zadovoljstva in izpolnitve.

Ko dosežemo cilj, ki so ga spodbudile naše vrednote, to, v kar verjamemo in je za nas resnično pomembno, zaživimo v obilju, v srcu in mislih pa doživimo občutek izpolnitve.

Tema predavanja:

 1. Deset načel za planiranje ciljev
 2. Deset načel planiranja časa
 3. Spremembe in procesni cilji pri doseganju vrhunskih rezultatov
 4. Pomen kontroliranja in samomotivacije

Cilj predavanja:

Cilj predavanja je spoznati načela dobrega planiranja in fokusiranja vseh aktivnosti, brez stresa, za dosego cilja. Spoznali boste pomembnost procesnih ciljev, ki so temelj sprememb. Ni pomembno samo planiranje, pomembno je tudi kontroliranje dela in časa, ki ga porabimo za vsako delo.

IZVEDBA SEMINARJA

Deset korakov do uspešne motivacije

Samo na en način lahko pripravite nekoga, da bo vse naredil:

Prepričati ga morate, da si to ŽELI narediti.
Zapomnite si, da drugega načina ni.

Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih so ključna vprašanja sodobne organizacije. Skupni cilj modela in sistem merjenja zadovoljstva in motivacije zaposlenih je prizadevanje, da se v vsakem posamezniku razvije občutek, da zaposleni delijo skupno usodo – usodo podjetja kot poskus osvoboditve materialnih in nematerialnih spodbud ustvarjalnega potenciala zaposlenih.

Izraz »motivacija« izhaja iz latinske besede »moves, movere«, kar pomeni: »premakniti se«. Gotovo je, da so ljudje uspešnejši, če so brez strahu pred tistimi, ki jih je strah sprememb.

Temeljni motivacijski proces temelji na treh osnovnih elementih:
• potrebah,
• gibanju,
• nagradi.

Kako človek začne motivirati druge? Najprej mora motivirati sebe, šele nato je mogoče motivirati druge. Ljudi ne morejo prepričati ljudje, ki ne živijo in delajo v skladu s tem, kar govorijo.

Motivacijski gonilniki so dejavniki, ki so nujno potrebni za uspeh sprememb in to so: jasna vizija, edinstvena in odločna ekipa, ki ustvarja spremembe, izobražuje udeležence in komunicira z vsemi, ki se morajo spremeniti na različnih ravneh, ali pa jih lahko ovira s svojim odporom. Vse korenite spremembe zahtevajo odlično vodstvo.

Vedeti, kaj hoče doseči sodelavec, je bistvo motivacije za dosego njegove cilja.

Tema predavanja:

 1. Pet najpomembnejših temeljev samomotivacije
 2. Kako motivirate sodelavce za uspeh?
 3. Blokade in bariere motivacije sodelavcev
 4. Temelji timske motivacije
 5. Motivacijska sredstva, pohvale, denar, priznanja

Cilj predavanja:

 1. S predavanji in praktičnimi primeri boste spoznali vrednost samomotivacije. Prepoznali boste potrebe vaših podrejenih. Poskusite ugotoviti ne le njihove potrebe, temveč tudi njihove želje, ne glede nato, ali ste jih sposobni izpolniti, kar vam bo pomagalo pri motiviranju vaših ljudi.  Kako omogočite ljudem, da sodelujejo pri določanju skupnih ciljev – naj jih doživijo kot svoje, ne kot vsiljene! Mislite »veliko« ̶ visoka pričakovanja so ključ do vsakega uspeha! Stalna akcija  ̶  ni uspeha brez proaktivnosti!
NAVEŽIMO KONTAKT!

Pošljite povpraševanje

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

Za uporabo spletne strani je sprejetje piškotkov obvezno.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Zavrni piškotke
Sprejmi piškotke